otthonfelujitasi-tamogatas_allampolgarsag-kulfold_pic55

Otthonfelújítási támogatás 2022-ben hogyan igényelhető lakóhely és állampolgárság szerint?

A támogatás igénylésekor sarkalatos pont, hogy társadalombiztosítási jogviszonyban áll-e az igénylő az állammal. Ezt általában a foglalkoztatás határozza meg, hazai foglalkoztatásban dolgozók egyértelműen jogosultak az Otthonfelújítási támogatásra. Mi van ugyanakkor a külföldön, külföldi jogviszonyban dolgozókkal, avagy a külföldi állampolgárokkal? Közülük ki jogosult az igénylésre, és milyen dokumentumokat kell az előírtakon felül csatolnia, hogy jogviszonyát igazolja? Cikkünkben ezeket az eseteket és a hozzájuk kapcoslódó feltételeket vesszük végig.

Igényelhet-e Otthonfelújítási támogatást, aki külföldön, vagy külföldi munkaviszonyban dolgozik?

Amennyiben egyedüli igénylőként adja be a kérelmet, sajnos nem.

A támogatás egyik feltétele, hogy az igénylő(k) a Társadalombiztosításról rendelkező jogszabály. 6. §-a szerinti a kérelem benyújtásának időpontjában már biztosított személy legyen. Ez azt jelenti, hogy az igénylés pillanatában már a társadalombiztosítási rendszer hatálya alá kell essen.

Kivételt képeznek azok az esetek, ahol együttesen igénylik a támogatást és a másik igénylő megfelel a fenti feltételeknek. Ha az egyik fél eleget tesz a biztosított feltételeknek, akkor ketten együtt jogosultak lehetnek, feltéve, hogy minden egyéb előírásnak is eleget tesznek.

otthonfelujitasi-tamogatas_allampolgarsag-kulfold_pic27

Mindemellett egyedüli igénylőként is elszámolható a külföldi jogviszony, amennyiben a kérelem benyújtásakor az illető már rendelkezik hazai jogviszonnyal. Ez azt jelenti, hogy a benyújtás napját megelőző évben külföldön végzett munka is elszámolható, önmagában nem kizáró ok. Ebben az esetben szükség van az illetékes külföldi hatóság, illetve nemzetközi szervezettől egy általuk kiállított igazolásra, amellyel bizonyítható a külföldi TB jogviszony.

Erről az igazolásról továbbá egy hitelesített magyar fordítást is be kell nyújtani, így bizonyítható kétséget kizáróan az elmúlt egy évben folyamatosan – legfeljebb harminc egybefüggő nap kimaradással – a biztosítotti jogviszony. Fontos azonban észben tartani, hogy mindez csak akkor jogosít fel az Otthonfelújítási támogatás igénylésére, ha a kérelem benyújtásakor már hazai jogviszonyban áll egyedüli igénylés esetén az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik fél.

Mi a helyzet a külföldi állampolgárokkal? Igényelhetnek együttesen Otthonfelújítási támogatást?

Egyedüli igénylőként nem, de magyar házastársukkal együttesen igen, amennyiben minden más előírásnak megfelelnek.

Amennyiben minden egyéb feltétel fennáll, külföldi állampolgárok is együttes kérelem esetén jogosultak lehetnek a támogatásra, ha az alábbiaknak eleget tesznek. A rendelet 2 §. (1) bek. 3. pontja megköveteli, hogy egy magyar állampolgárral házastársi kapcsolatban álljanak, illetve életvitelszerűen Magyarországon éljenek. A közös gyermek után így a magyar jog szerint családi pótlékban részesülnek. Az életvitelszerű ittartózkodást bizonyítandó az Otthofelújítási támogatás 2022-es igénylésekor a külföldi állampolgártól szükséges egy legalább 2019. január 1 óta érvényes Magyarországra vonatkozó tartózkodási okmány, ami a benyújtás pillanatáig és akkor is folyamatosan érvényes.

Külföldi biztosítás alapján lehet-e igényelni az Otthonfelújítási támogatást?

A kérelem benyújtása előtti egy éves folyamatos biztosítotti jogviszony feltételének ugyan eleget tehet így, de az igénylés pillanatában az igényélőnek – együttes igénylés esetén legalább az egyik félnek – magyar társadalombiztosítási jogviszonyban kell állnia. Amennyiben ez a feltétel teljesül, a külföldi hatóságtól csatolni kell az igényléshez egy a külföldi munkaviszonyt illetve biztosítotti státuszt igazoló dokumentumot.

otthonfelujitasi-tamogatas_allampolgarsag-kulfold_pic52

Azonban kizárólag külföldi biztosítotti jogviszony alapján nem igényelhető a támogatás.

Ha például egy főállású anyaként egy magyar nő svéd férje után rendelkezik svéd biztosítási jogviszonnyal, de magyar társadalombiztosítási jogviszonyban nem áll, nem igényelhet se egyedül, se együttesen támogatást. Amennyiben a kérelem benyújtásakor már rendelkezik Magyarországon munkaviszonnyal és a TB hatálya alá esik, akkor benyújthatják a kérelmet, melyhez szükséges az elmúlt év svéd biztosítási jogviszonyát is igazolni a svédországi Försäkringsskassan igazolás hitelesített magyar nyelvű fordításával.

Külföldi biztosítotti jogviszony igazolásakor mit szükséges az előírt dokumentumokon felül csatolni?

Külföldi munkaviszonyt akkor lehet elszámolni az igényléskor, ha a kérelem benyújtásának pillanatában az igénylő már a magyar társadalombiztosítás hatálya alá esik. Az igénylést megelőző egy évről azonban elfogadható a külföldi biztosítotti jogviszony is, ebben az esetben erről a megfelelő külföldi hatóságtól, illetve nemzetközi szervezettől egy igazoló dokumentumot kell bekérni. Erről szükséges továbbá egy hitelesített magyar nyelvű fordítási is, melyeket az Otthonfelújítási támogatás igénylés dokumentumai mellé csatolni kell.

Otthonfelújítási Támogatás Logó

Otthonfelújítási támogatás értesítő

Ne maradjon le a több milliós állami támogatásról!
Írja be az email címét és értesítjük, amint elérhetővé válik a támogatás!

 

Hasonló bejegyzések

Facebook
Twitter
LinkedIn