otthonfelujitasi-tamogatas_kerelem-es-benyujtas_pic11

Mik az Otthonfelújítási támogatás 2022-es igénylésének feltételei?

A gyermeket nevelő családok igénybe vehetnek az Otthonfelújítási támogatásról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet alapján egy egyszeri támogatást. Ezt utólagosan a Magyar Államkincstár utalja majd ki, mint a központi költségvetés vissza nem térítendő állami támogatását. De mik az igénylés alapvető feltételei? Minek kell teljesülnie, hogy benyújthassuk a kérelmünket?

Mi az Otthonfelújítási támogatás igénylésének alapvető követelménye?

Alapvetően az igénylést benyújtóknak együttesen három feltételnek kell eleget tenniük. Mivel a rendelet a gyermeket nevelő családokat hivatott támogatni, az első követelmény hogy az igénylő(k) vagy saját vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek. Második követelmény, hogy valamennyiüknek a felújítandó ingatlanban rendelkezzenek állandó lakhellyel – tartózkodási helyként megjelölt lakásra nem vehető igénybe támogatás. Harmadik követelmény pedig, hogy az igénylő(k) és gyermekük/gyermekeik legalább 50%-os tulajdoni hányaddal bírjanak az érintett ingatlanban.

otthonfelujitasi-tamogatas_kerelem-es-benyujtas_pic19

Milyen kivételeket enged meg a rendelet?

Nem szükséges egy éve az érintett ingatlant lakóhelyeként megjelölni természetesen magzat esetében, vagy, ha a gyermek az igénylés időpontjában még nem töltötte be az egy éves kort. Akkor sem elvárt ez az egy év, ha a szóban forgó lakás avagy telek tulajdonjogát ezen időszakon belül vásárolták, és a friss tulajdonú telken felépült ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre ebben az egy évben került sor. Akkor sem írja elő a rendelet az egy évet, ha az ingatlan ez alatt az időszak alatt minősült át lakóingatlanná – például korábban nyaralóként volt bejegyezve. Végezetül kivételt tesz a rendelet, ha az igénylő és vele együtt a gyermek(ek) a kérelmet benyújtó foglalkoztatási sajátosságai miatt – mint például a sajátos egyházi jogviszony – a kérelmezés előtti évben a foglalkoztatója által díjmentesen fenntartott szolgálati helyen kellett lakjon, amíg ez a foglalkoztatási jogviszony életben volt.

Milyen további feltéteket támaszt az Otthonfelújítási támogatásról szóló rendelet?

Négy további elvárásnak kell eleget tenni, ha támogatást szeretnénk igényelni. Ebből az első, hogy az igénylő – együttes igénylők esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásáig eltelt egy évben rendelkezzen társadalombiztosítási jogviszonnyal Magyarországon, melyben legfeljebb egy egybefüggő harminc napos megszakításra ad lehetőséget a rendelet.

Emellett az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott összegnél, vagyis ötezer Forintnál nagyobb köztartozással nem rendelkezhet sem az igénylő, sem az együttes igénylők bármelyik fele. Ezt az adóhatósági nyilvántartás alapján lehet ellenőrizni.

Fontos, hogy az igénylő és a kivitelező vállalkozó között legyen szerződés arról az építési tevékenységről, melyre a költségvetésből állami támogatást szeretnének igényelni. Az építési tevékenység(ek)re vonatkozó szerződések közül a 2021. január 1-je után készülteket fogadja el a rendelet. Együttes igénylés esetén a fenti számlák bármelyik kérelmező nevére és címére szólhatnak, amíg ezek megegyeznek a számlához tartozó kivitelezői szerződésben feltüntetett névvel és címmel.

Végezetül pedig a szerződést kötő kivitelező sem az egyedüli igénylőnek, sem az együttesen igénylő bármelyik félnek nem lehet közeli hozzátartozója. Közeli hozzátartozónak minősül, akit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény akként határoz meg. Emellett sem az igénylő, sem házastársa illetve élettársa nem lehet tulajdonos avagy résztulajdonos a kivitelező vállalkozásában, és nem is tölthetnek be tisztséget benne.

otthonfelujitasi-tamogatas_kerelem-es-benyujtas_pic54

Milyen követelmények vonatkoznak a számlák benyújtására?

A szerződésekhez tartozó számlák másolatát be kell nyújtani az igénylés során, ezzel igazoljuk a munkálatok megtörténtét. A számlák legkésőbb 2021. január 1.-ére szólhatnak, és azon igénylő neve és címe kell szerepeljen rajtuk, amely az ide vonatkozó vállalkozói szerződésen is áll.

Nem számolható el a támogatási kérelem számlái közt olyan felújítási tevékenység vállalkozási díja, illetve anyagköltség megvétele, amit az igénylő(k) a Falusi CSOK kapcsán már az érintett ingatlan vonatkozásában egyszer elszámolt, illetve ezt tervezi. Két támogatásra tehát ugyanaz a kiadás nem nyújtható be, mint költség.

Amennyiben a számlák kifizetése átutalással történt, ennek kiegyenlítését igazolni kell olyan fizetési számlakivonattal, bankkivonattal, illetve a banki átutalást igazoló dokumentummal, amin az egyes kiegyenlített számlák tételeit egyértelműen be lehet azonosítani.

Az Otthonfelújítási támogatás kérelmének benyújtásával kapcsolatos feltételek

Alapvető elvárás, hogy a kérelem benyújtásakor helyesen és hiánytalanul kitöltsük a szükséges nyilatkozatokat, és az igénylést aztán minden szükséges dokumentum mellékelésével nyújtsuk be a Magyar Államkincstárhoz.

Otthonfelújítási Támogatás Logó

Otthonfelújítási támogatás értesítő

Ne maradjon le a több milliós állami támogatásról!
Írja be az email címét és értesítjük, amint elérhetővé válik a támogatás!

 

Hasonló bejegyzések

Facebook
Twitter
LinkedIn