otthonfelujitasi-tamogatas-reszletei_pic45

Elérhetők az otthonfelújítási támogatás részletei!

Társadalmi egyeztetésre bocsátották az otthonfelújítási támogatás tervezetét. A május 6-ig bárki számára véleményezhető dokumentum alapján számos tervezett feltételre és előírásra fény derült, mutatjuk, mire számíthatsz a tervezet jelenlegi formája alapján.

Az otthonfelújítási program 2024 június 3.-án válik a tervek szerint elérhetővé, a programmal 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését pályázhatja meg a lakosság. Az 1 millió Ft-os önrész esetén igényelhető, összesen maximum 6 millió Ft-os összeg megoszlik egy kamatmentes kölcsön és egy vissza nem térítendő támogatás között. A pályázat tervezetét múlt héten bocsátotta véleményezésre a kormány, így a nyilvánossá vált tervezet részleteiből számos feltétel és előírás jelenlegi formája vált kézzel foghatóvá.

Pontosan milyen ingatlanok korszerűsítésére lehet pályázni?

Olyan családi házakra igényelhető támogatás, melyek 1990 december 31. előtt épültek, legyenek akár egy-, vagy többlakásos családi házak. A tulajdoni lap ingatlan megnevezései közül tehát fordítható az összeg a zártkerti-, külterületi-, belterületi lakóházakra, a sorházi-, illetve szabadon álló családi házakra, valamint az ikerházakra is.

További feltétel, hogy az igénylő életvitelszerűen lakja az adott ingatlant: minimum 2024 május 1. óta kell ebben az ingatlanban bírjon bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel, melyet szükséges lakcímkártyával is igazolni. Aki tehát még csak most keres a korszerűsítés céljával felújítandó házat, kiesik a pályázók sorából.

Szükséges emellett, hogy az igénylő tulajdonjoggal, avagy holtig tartó haszonélvezeti joggal bírjon a pályázott ingatlanban. A tulajdoni hányad pontos mértékére vonatkozóan a feltétel jelen formája nem tartalmaz megkötést.

Összesen egy alkalommal lehet ugyanarra az ingatlanra felvenni a támogatást, és egy magánszemély csak egyszer élhet vele. Ez azt jelenti, hogyha több személy lakja az adott ingatlant életvitelszerűen, akkor is csak egyszer vehetjük fel a korszerűsítésére a támogatást, akkor is, ha többlakásos vagy többgenerációs családi házról beszélünk. Illetve az is következik a fentiekből, hogy ha több házban bír az igénylő tulajdoni joggal, csak az egyikre nyújthatja be kérelmét.

Ki igényelheti az otthonfelújítási támogatást?

Ahogy azt fentebb is érintettük, az igénylőnek rendelkeznie kell az adott ingatlanban tulajdoni hányaddal avagy holtig tartó haszonélvezeti joggal, és legalább 2024. május 1. óta azt életvitelszerűen laknia is kell, amit lakcímkártyával kell igazolni. Fontos kiemelni azt is, hogy az igénylő házas-, illetve élettársát szerepeltetni kell a hitelügyletben, mint adóstárs. Kivétel ez alól, ha rendelkeznek megfelelő tartalmú vagyonmegosztó szerződéssel.

Emellett az alábbi feltételek vonatkoznak az otthonfelújítási támogatást pályázókra:

 • Magyar állampolgár, vagy Magyarországon már egy éve lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező EGT tagállam állampolgára
 • Cselekvőképes és nagykorú természetes személy
 • Van magyar adóazonosító jele
 • A kölcsön lejártáig nem tölti be a 75. évet. Azon igénylők esetében, akik ennek a feltételnek nem tesznek eleget szükséges egy olyan adóstárs bevonása, aki megfelel az életkorra vonatkozó előírásnak és a kölcsön törlesztőrészletét a jövedelme is elbírja.
 • A kölcsön törlesztőrészletét elbírja a jövedelme. Ahogy klasszikus hiteleknél, úgy itt is érvényes az adósságfék szabálya. Vagyis a 600.000 Ft-ot nem meghaladó keresetűek esetében a fizetéseknek maximum az 50%-a, az ezt a bérezést elérők esetében maximum 60% fordítható a törlesztésre.
 • Nincs 60 napnál régebbi, a bruttó minimálbérnél nagyobb közüzemi számla tartozása.
 • Nincs a bruttó minimálbérnél nagyobb adó-, vagy köztartozása.
 • Nem szerepel sem ő sem adóstársa elmaradással a KHR-ben, velük szemben veszteségleírással rendezett elmaradás sem szerepel a listában.

További feltétel, hogy az igénylő életvitelszerűen lakja az adott ingatlant: minimum 2024 május 1. óta kell ebben az ingatlanban bírjon bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel, melyet szükséges lakcímkártyával is igazolni. Aki tehát még csak most keres a korszerűsítés céljával felújítandó házat, kiesik a pályázók sorából.

Szükséges emellett, hogy az igénylő tulajdonjoggal, avagy holtig tartó haszonélvezeti joggal bírjon a pályázott ingatlanban. A tulajdoni hányad pontos mértékére vonatkozóan a feltétel jelen formája nem tartalmaz megkötést.

Összesen egy alkalommal lehet ugyanarra az ingatlanra felvenni a támogatást, és egy magánszemély csak egyszer élhet vele. Ez azt jelenti, hogyha több személy lakja az adott ingatlant életvitelszerűen, akkor is csak egyszer vehetjük fel a korszerűsítésére a támogatást, akkor is, ha többlakásos vagy többgenerációs családi házról beszélünk. Illetve az is következik a fentiekből, hogy ha több házban bír az igénylő tulajdoni joggal, csak az egyikre nyújthatja be kérelmét.

Mekkora támogatásra számíthat az igénylő?

A beruházás költségvetésének van egy felső határa, melyet maximum 7 millió Ft-ban állapít meg a véleményezésre bocsátott feltételrendszer. Ennek az összegnek legfeljebb a 85,7%-át teheti ki az otthonfelújítási támogatás, ami változó arányban oszlik meg egy kamatmentes hitel, illetve vissza nem térítendő támogatás között.

A beruházás összköltségétől függően a támogatás teljes összege tehát 2,5 és 6 millió Ft közé eshet. Ha az igénylő a teljes 7 milliós költségvetéssel számol, legfeljebb 6 millió Ft támogatásra jogosult. 5 millió Ft-os költségvetés esetén ez 4.285.000 Ft támogatást, 3 millió esetén 2.571.000 Ft-ot jelent.

A fennmaradó részt önerő fedezi, melynek alsó határát a teljes költségvetés 14,3%-ában határozza meg a dokumentum. Ha tehát 5 millió Ft-ból elkészülnek a munkálatok, elegendő 715 ezer Ft, ha 3 millióból, akkor 429 ezer Ft önerő is, de természetesen ennél nagyobb arányban is alkalmazható.

Milyen arányban oszlik meg a támogatás és a kamatmentes hitel?

Elsősorban a régió fejlettsége, vagyis a járás átlagjövedelme határozza meg a hitel és a támogatás arányát. Ám lényeges kikötés, hogy ezen belül a legalacsonyabb jövedelemmel bírók jogosultak a legkedvezőbb, és a legmagasabb keresettel bírók a legkedvezőtlenebb arányra a hitel és a vissza nem térítendő támogatás között. Ahol tehát az igénylő és bejegyzett élettársának illetve házastársának átlagos bruttó bére nem haladja meg a havi 399.840 Ft-ot, ott kedvezőbb, ahol a keresetük a 742.560 Ft-ot is, ott kedvezőtlenebb arányra számíthatnak a két támogatási forma között.

Lényeges még az elért energiamegtakarítás mértéke is. A pályázat 30%-os javulást ír elő kötelezően, melyet a beruházás előtt és után kiállított energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni. Ám legalább 40%-os elért energetikai javulás esetén a támogatási összegen belül további 5%-ban lehet vissza nem térítendő támogatásra jogosult az igénylő a hitel kárára.

Vissza nem térítendő támogatás és hitel aránya járások alapján

Azokban a járásokban, ahol ez az országos átlag 75%-át sem éri el, a vissza nem térítendő támogatás összege a teljes kedvezmény 58,33%-ára rúg. Gyakorlatban ez tehát 3,5 millió Ft támogatást és 2,5 millió Ft hitelt jelent egy teljes 6 millió Ft-os támogatás esetén. Arányosan csökken az összeg a támogatás mértékével, 4.285.000 Ft esetén 2.499.000 Ft, 2.571.000 esetén 1.499.000 Ft a vissza nem térítendő összeg.

Támogatás részletei

 

Támogatás és hitel aránya alacsony jövedelmű járásokban
Beruházás költségvetése 7.000.000 5.000.000 3.000.000
Önerő minimuma: 14,3% 1.000.000 715.000 429.000
Teljes támogatás 6.000.000 4.285.000 2.571.000
1. Eset: az energetikai javulás 30 - 40%
Kamatmentes hitel alapesetben 3.500.000 2.499.441 1.499.664
Vissza nem térítendő támogatás alapesetben 2.500.000 1.785.559 1.071.336
2. Eset: az energetikai javulás meghaladja a 40%-ot
Kamatmentes hitel alapesetben 3.799.800 2.713.691 1.628.214
Vissza nem térítendő támogatás alapesetben 2.200.200 1.571.309 942.786

Azon járásokban, ahol az átlagkereset megmarad az országos átlag 75 és 110%-a között, a vissza nem térítendő támogatás maximum a teljes támogatás felét teheti ki. A hitel és a támogatás összege tehát megegyezik. Arányosan változó önrész mellett tehát egy összesen 7 millió Ft-os költségvetés 3-3 millió Ft támogatásra és hitelre, egy 5 millió Ft-os büdzsé kétszer 2.142.500 Ft-ra, egy 3 millió Ft-os kassza pedig 1.285.500 támogatásra és ugyanennyi hitelre számíthat.

Támogatás részletei

 

Támogatás és hitel aránya átlagos jövedelmű járásokban
Beruházás költségvetése 7.000.000 5.000.000 3.000.000
Önerő minimuma: 14,3% 1.000.000 715.000 429.000
Teljes támogatás 6.000.000 4.285.000 2.571.000
1. Eset: az energetikai javulás 30 - 40%
Kamatmentes hitel alapesetben 3.000.000 2.142.500 1.285.500
Vissza nem térítendő támogatás alapesetben 3.000.000 2.142.500 1.285.500
2. Eset: az energetikai javulás meghaladja a 40%-ot
Kamatmentes hitel alapesetben 3.300.000 2.356.750 1.414.050
Vissza nem térítendő támogatás alapesetben 2.700.000 1.928.250 1.156.950

Ahol az átlagkereset az országos átlag 110%-a felett van, a teljes támogatás összegének 41,67%-ára számíthatnak vissza nem térítendő támogatásként az igénylők. 6 millió Ft támogatás esetén ez 2,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást jelent, 4.285.000 Ft esetén 1.785.559 Ft-ot, 2.571.000-nál pedig 1 .071.335-ot.

Támogatás részletei

 

Támogatás és hitel aránya magas jövedelmű járásokban
Beruházás költségvetése 7.000.000 5.000.000 3.000.000
Önerő minimuma: 14,3% 1.000.000 715.000 429.000
Teljes támogatás 6.000.000 4.285.000 2.571.000
1. Eset: az energetikai javulás 30 - 40%
Kamatmentes hitel alapesetben 2.500.000 1.785.560 1.071.336
Vissza nem térítendő támogatás alapesetben 3.500.000 2.499.440 1.499.664
2. Eset: az energetikai javulás meghaladja a 40%-ot
Kamatmentes hitel alapesetben 2.800.200 1.999.810 1.199.886
Vissza nem térítendő támogatás alapesetben 3.199.800 2.285.190 1.371.114

A munkálatokkal kapcsolatos megkötések

Fő szabály szerint négyféle beruházásra hasznosíthatjuk a támogatást:

 • Épület külső szigetelése
 • Épület külső nyílászáróinak cseréje
 • Fűtési rendszer korszerűsítése 
 • Melegvíz-rendszer korszerűsítése

 

Mind az anyagdíjról, mind a munkadíjról köteles számlát benyújtani az igénylő, így a saját kezűleg végzett munka nem számolható el. Emellett a feltételrendszer véleményezésre bocsátott formája fajlagos költségeket is megállapít, a gyakorlatban meghatározva a költségek maximumát.

A munkálatokról számlát szükséges bemutatni, ez igaz a munkadíjra és az anyagköltségekre is. A saját magunk által elvégzett felújítási munkálatok nem támogatottak. Ráadásul nem haladhatja meg a munkadíj és anyagköltség a pályázatban foglalt fajlagos költségeket. Ez mondhatni plafont szab a munkálatok költségének.

 • Homlokzati hőszigetelés esetén a munkadíj maximuma 25.220 Ft/m2, a szigetelés vastagságának mértékében pedig az anyagár maximuma 28.838 – 30.565 Ft/m2.
 • Tetősík hőszigetelésénél a munkadíj maximuma 32.296 Ft/m2, a szigetelés vastagságának mértékében pedig az anyagár maximuma 7.108 – 21.006 Ft/m2.
 • Padlásfödém hőszigeteléseknél a munkadíj maximuma 14.173 Ft/m2, az anyagáré pedig a szigetelés vastagságának mértékében 10.636 – 13.037 Ft/m2.
 • A pincefödém 10 cm-es hőszigetelésekor a munkadíj maximuma 6972 Ft/m2, míg az anyagáré 18.382 Ft/m2. Ugyanennek 15 cm-es hőszigetelésekor a munkadíj maximuma 13.037 Ft/m2, az anyagáré pedig 14.173 Ft/m2.
 • Nyílászáró cserénél a munkadíj maximuma 51.336 Ft/m2, az anyagáré 158.836 Ft/m2.
 • Kazáncsere esetén a munkadíj maximuma 2.438.400 Ft/klt, az anyagár pedig legfeljebb 1.625.600 Ft/klt lehet.
 • Hőleadó cserekor a munkadíj maximuma 2.133.600 Ft/klt, az anyagáré pedig 1 422 400 Ft/klt.
 • A melegvíz előállító berendezések korszerűsítésénél a munkadíj maximuma 457.200 Ft/klt, az anyagár pedig legfeljebb 266.700 Ft/klt-t tehet ki.
 • A szükséges energetikai tanúsítványok egységára nem haladhatja meg az 50 ezer Ft-ot.

 

Megfinanszírozható az otthonfelújítási támogatásból az előkészítés és tervezés is, de ennek összege nem haladhatja meg a költségvetés 5%-át, egy 7 millió Ft-os beruházás esetén tehát 350.000 Ft-ot. Ide sorolhatóak az olyan engedélyezési dokumentumok és előzetes tanulmányok elkészítése, mint a tulajdoni lap, valamint a statikai szakvélemény költségét, illetve a közjegyzői költségeket magába foglaló tervezői, eljárási költségek, és ezen kívül a szakértői költségeket, a hiteles energetikai tanúsítványt.

A kamattámogatott hitellel kapcsolatos megkötések

Az államilag támogatott hitel kamatmentes, maximum 10 éves futamidővel. A munkálatokat a kölcsönhöz kapcsolódó rendelkezésre tartási időszakon belül kell elvégezni, melynek időszaka 24 hónap, ez egyszeri alkalommal további 6 hónappal hosszabbítható meg. Összesen tehát 2-2,5 év áll rendelkezésre a beruházások befejezésére. Ezt követ 3 hónap türelmi idő, ami után meg kell kezdeni a hitel visszafizetését. Mind a fent említett rendelkezésre tartási időt, mind a türelmi időt bele kell érteni a 10 éves futamidőbe.

Tehát, ha a támogatásban részesült magánszemély egy 10 éves futamidejű, 3 millió Ft-os hitel teljes futamidejét kihasználja mind a 24+6 hónapos rendelkezésre tartási idővel és a 3 hónapos türelmi idővel, összesen 87 egyenlő részletben kell a fennmaradó időben megfizesse a 34.483 Ft-os törlesztőrészletet minden hó 15.-éig.

Előtörlesztésre díjmentesen van lehetőség, ám részbeni előtörlesztésre mindaddig nem, amíg a korszerűsítés lezárultával el nem készül a tanúsítás, ami a 30%-os energetikai javulást igazolja. Ennek hiányában csak a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön teljes visszafizetése lehetséges.

A hitel nem minősül jelzálogkölcsönnek, így ingatlanfedezetre nincs szükség hozzá, és a felújított épületre sem jegyeznek be jelzálogot. Viszont a támogatásban részesülő ingatlan nem értékesíthető mindaddig, amíg a hitel le nem jár vagy azt teljes mértékben vissza nem fizették.

Mettől és hogyan igényelhető az otthonfelújítási támogatás?

A 108,24 milliárd forintos keretösszeg jó eséllyel merül ki a pályázat lejárta előtt, mely a tervek szerint 2025. december 31. Nagyságrendileg 20 ezer ház korszerűsítését teszi lehetővé a támogatás, míg hazánk 4 millió otthonának 70%-a korszerűsítésre szorul. így a 2024. június 3.-án elérhetővé váló pályázat minden bizonnyal nagy érdeklődésre tarthat majd számot.

A kérelmek személyesen nyújthatóak majd be a kereskedelmi bankok MFB Pont Plusz helyszínein. Ezek vélhetően OTP Banknál, a Gránit Banknál és az MBH Banknál létesülnek.

A támogatáshoz kapcsolódó kölcsönszerződések legkésőbb 2026. április 30-ig köthetőek.

A jelenlegi, véleményezésre bocsátott feltételrendszer tartalmaz még egy fontos szigorítást: a támogatás állami keretösszegének maximum 20%-a, vagyis legfeljebb 21,648 milliárd Ft használható fel fosszilis tüzelőanyagokat alkalmazó – jellemzően gázfűtéses – fűtési rendszerek korszerűsítésére. Ezekben az esetekben a pályázati idő is rövidül, és a hitelszerződést még idén, 2024. december 31-ig meg kell kötni. Amennyiben az erre a célra elkülönített 21,648 milliárd Ft-ból maradna jövőre is, az hozzáadódik a többi célra fenntartott összegekhez

Otthonfelújítási Támogatás Logó

Otthonfelújítási támogatás értesítő

Ne maradjon le a több milliós állami támogatásról!
Írja be az email címét és értesítjük, amint elérhetővé válik a támogatás!

 

Hasonló bejegyzések

Facebook
Twitter
LinkedIn